1. ของแถมไม่สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นเงินสดหรือส่วนลด
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและไม่สามารถคืนสินค้าทุกกรณี
  3. เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า