Menu

Mini Cart

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราร้านอุปกรณ์และชุดขี่มอเตอร์ไซค์ LoveBigBike™ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้งาน การแบ่งปัน และการกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ www.lovebigbike.com หรือให้ข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าของเรา ท่านจึงควรอ่านนโยบายทั้งหมดด้านล่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจ และตัดสินใจว่าจะยอมรับแนวทางปฏิบัตินี้หรือไม่
เมื่อท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ www.lovebigbike.com และให้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ กับเรา หมายความว่าท่านได้ยอมรับนโยบายทั้งหมดนี้ และหากมีเหตุจำเป็น หรือทางเราเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ทางเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ที่นี่

ข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บ และจุดประสงค์ของการใช้งาน

  1. ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางเรา ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ เช่น การจัดส่งสินค้า การให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม การบริการหลังการขาย เป็นต้น
  2. ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมค้นผ่าน (บราวเซอร์) ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน หน้าที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ค้นหาบนเว็บไซต์ ระยะเวลาที่เข้าชม เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เราจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการของเรา

โดยข้อมูลทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของร้าน และท่านสามารถวางใจได้ว่า เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม อาจมีเหตุสุดวิสัยบางประการ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล เช่น การจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ทางร้านขอเรียนว่า เรา LoveBigBike™ ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าว และทางเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การแบ่งปัน เปิดเผยข้อมูล

กรณีที่เราต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราให้แก่บุคคลภายนอก มีดังต่อไปนี้

  1. การจัดส่งสินค้า ทางเราต้องให้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้แก่ผู้ทำการจัดส่งสินค้า
  2. กรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ได้รับหมายศาล หรือคำขอร้องจากผู้รักษากฎหมายให้เปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
  3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากจะกระทบต่อความปลอดภัยทางร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ทางเราขอสัญญาว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าในกรณีใดๆ

การโฆษณาออนไลน์

ทางเราต้องขอประทานอภัยล่วงหน้า หากมีโฆษณาของร้านไปปรากฏบนหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านใช้งานหลังจากนี้ และได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นส่วนตัว ก่อนอื่น ทางเราขอเรียนว่า LoveBigBike™ ใช้บริการโฆษณาแบบติดตามของ Google AdWords Remarketing ซึ่งจะทำการจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์ของท่าน เมื่อเข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา และทำการนำเสนอโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านใช้งาน
หมายเลขบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นแตกต่างกัน แต่จะไม่สามารถระบุตัวบุคคล หรือสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ได้ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของท่านจะปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการกำหนดการรับโฆษณาดังกล่าวนี้ ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาได้ที่ Google Ad Preferences page หรือเลือกที่ Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings หากไม่ประสงค์จะรับโฆษณา

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางเราขอแจ้งแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นสิทธิของร้านโดยชอบด้วยกฎหมาย
ห้ามบุคคลใด ๆ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้านก่อน และหากมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ทางร้านสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

ติดต่อเรา

ท่านสามารถร้องเรียน ติชม เสนอความคิดเห็นถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นนี้ได้ที่นี่ [email protected]