1. ไม่สามารถนำไปเป็นส่วนลดหรือเงินได้
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนด
  3. สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน